23.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Conform Planului de activitate a DITS Orhei, pe data de 25 septembrie 2014 se va desfasura proba de evaluare initiala la ed, plastica, cl. a V-a. Proba va fi trimisa in dimineata zilei de 25 septembrie pe adresa electronica a fiecarei institutii de invatamint.

23.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul DÎTS referitor la: ”Organizarea și desfășurarea Festivalului regional cu participarea Copiilor cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități din raionul Orhei „

22.09.2014 În atenția managerilor de instituii preuniversitare!

Reamintim că la data de 24-25. 09.2014 , orele 9.00 în cadrul gimnaziului „M.Eminescu” Orhei se va desfăşura stagiul II de formare a cadrelor didactice din ciclul gimnazial şi psihologii şcolari în domeniul organizării activităţilor cu părinţii elevilor. La seminar se vor prezenta obligatoriu cadrele care au participat în luna mai la stagiul I.

17.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Fisierul Excel, atașat mai jos conține 3 foi: Instrucțiuni, formular și școli. Citiți atent instrucțiunile și completați respectiv datele din formular și respectiv din instituții. Fișierul completat corect îl trasmiteți pe adresa silvicam@rambler.ru, pînă la data de 24 septembrie 2014.

17.09.2014 În atenția primăriilor!

O R A R U L
de desfăşurăre a meciurilor de fotbal din cadrul „CUPA RAIONULUI ORHEI” intre primării , ediţia 2014

15.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită informaţie cu privire la indicatorii statistici şi situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească ca rezultat al migraţiei. Detalii în fișierul atașat

15.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Marți, 16.09.2014, ora 13.30, în incinta L/T ”Onisifor Ghibu” Orhei, se va desfășura seminarul instructiv - practic cu profesorii de matematică. Se prezintă profesorii din localitățile rurale.

12.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Regulamentul de organizare și desfășurare a Turneului Open ”Toamna-2014”

fisier: 

12.09.2014 În atenția primarilor!

Regulamentul Cupei Raionului Orhei la fotbal

fisier: 

11.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Se contramandează întîlnirea cu dl V. Filat, președintele partidului PLDM, din data de 11.09.2014

10.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Luni, 15 septembrie, ora 9.00 va avea loc întrunire cu profesorii de educație muzicală în incinta gim. ,,M. Eminescu”.

09.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare și preșcolare!

De prezentat pînă vineri, 12.09.2014, cîte 19 lei pentru certificatul de atestare a cadrelor, anul 2014, în Centrul Metodic(dnei Silvia Macarov, șef Centru Metodic)

09.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare și preșcolare!

Joi, 11 septembrie 2014, ora 16.30, în incinta primăriei or. Orhei, et. IV, va avea loc întîlnirea cu dl V. Filat, președintele partidului PLDM. Fiecare instituție va primi cîte o donație de carte. Se prezintă toți directorii și directorii adjuncți ai instituțiilor preuniversitare din raion și directorii instituțiilor preșcolare din oraș.

08.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Seminar instructiv-practic cu profesorii care predau disciplina Informatica

08.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul DÎTS rеf.:Situația еpidimiologiсă a hеpatitеi viralе A, bolilor diarеiсе aсutе (BDА), tоxiinfeсțiilе alimеntarе și dе оtrăvirе сu сiupеrсi.

fisier: 

04.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordin DÎts ref: ”La plata dublă pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare”

fisier: 

04.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Totalurile reuniunilor metodice cu învățătorii claselor primare, clasa a II-a și a IV-a, anul de studii 2014-2015

fisier: 

02.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Graficul de prezentare a managerilor școlari cu listele de tarifare la Comisia de evaluare a tarificației.

fisier: 

02.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Indicatori de monitorizare a aplicării Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, referirea, evaluarea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime/potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării și a traficului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 270 din 08.04.2014

02.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Activități de informare, educare și comunicare la centru de sănătate prietenos tinerilor Orhei

fisier: 

01.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită propuneri, sugestii referitor la îmbunătățirea Metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire, sesiunea 2015, după modelul din fîșierul atașat. Informația solicitată o transmiteți pe adresa crojcov@gmail.com, pînă la data de 10.09.2014

Pagini

Abonare la Direcţia Raională Învăţământ Tineret şi Sport Orhei RSS