01.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită propuneri, sugestii referitor la îmbunătățirea Metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire, sesiunea 2015, după modelul din fîșierul atașat. Informația solicitată o transmiteți pe adresa crojcov@gmail.com, pînă la data de 10.09.2014

29.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Vă rugăm să completaţi tabelul ataşat ( numărul cadrelor didactice şi manageriale care solicită cursuri de formare la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ) şi să-l prezentaţi la Centrul metodic pînă la 04.09.2014.

28.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Circulara SA ”MOLDOVAGAZ” referitor la prezentarea documentelor pentru reîncheierea contractului de furnizare a gazului natural pentru anul 2015

fisier: 

28.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită completarea formularului atașat, pînă la data de 05.09.2014 la adresa email voinoviurie@yahoo.com

28.08.2014 În atenția managerilor de instituții!

PLANUL UNIC MANAGERIAL al DÎTS, anul de studii 2014-2015

28.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Au parvenit schimbări la fisierul atasat anterior, referitor la incadrarea absolvenților și elevilor în clasa a I-a. Pina miine, 29.08.2014, ora 9.00 completati fișierele atașate și le transmiteți la adresa Email railean.1958@mail.ru

28.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită informația referitor la Situația absolvenților claselor a IX-a, din instituțiile preuniversitare, conform fișierului atașat. Fișierul completat îl transmiteți la adresa Email crojcov@gmail.com, pină mîine, 29.08.2014, ora 9.00.

22.08.2014 În atenția managerilor de instituții din raion!

Ordin ”Cu privire la componența numerică a grupelor /claselor în învățământul preuniversitar”

21.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a Turneului raional de fotbal ”Cupa Guvernului” (adiția 2014)

fisier: 

21.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Circulara Ministerului Educației cu referire la primul sunet, anul școlar 2014-2015

11.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Stimati Directori, Va atenționăm, că în orarul desfășurării întrunirilor metodice raionale au intervenit schimbări. Atașăm orarul cu schimbările efectuate.

fisier: 

08.08.2014 În atenția managerilor de instituții!

Ordinul DÎTS „Cu privire la instruirea comisiei pentru evaluarea
pregătirii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar către noul an de studii 2014-2015”.

07.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Recepţionarea listei tarifare, schemelor de încadrare a instituţiilor de învăţămînt şi elaborarea devizelor de cheltuieli pentru anul 2015.

07.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordin ”Cu privire la măsurile de pregătire a instituțiilor de învățămînt de toate nivelurile pentru noul an de studii 2014-2015”

fisier: 

07.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Depunerea dosarelor pentru concursul la proiectul ce ține de promovarea și consolidarea tehnologiilor educaționale și utilizarea acestora de către cadrele didactice, în procesul de predare/învățare/evaluare

07.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Plan – grafic de evaluare a cantinelor instituţiilor de învăţămînt preuniversitare şi preşcolare cu colectarea probelor de apă şi efectuarea măsurilor de deratizare în perioada
11 - 22.08.2014

17.07.2014 În atenția managerilor de licee!

Ordinul DÎTS Orhei ”Cu privire la constituirea comisiei raionale de admitere în învățământul liceal”

fisier: 

15.07.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Miercuri, 16.07.2014, elevii stipulați în ordinul atasat mai jos, să se prezinte la DÎTS, et. I, la contabilitate, bir. 14, pentru a primi bursa de merit.

fisier: 

15.07.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul Ministerului Educației referitor la admiterea în învățământul liceal, anul de studii 2014-2015

Pagini

Abonare la Direcţia Raională Învăţământ Tineret şi Sport Orhei RSS