20.10.2014 În atenţia managerilor de instituţii preuniversaitare!

Lucrare clasa a 9 limba engleza pentru data de 21 octombrie, care se va desfăşura la lectia a 3-a

fisier: 

20.10.2014 În atenția profesorilor de geografie!

Miercuri, 22 octombrie se va desfășura seminarul raional la disciplina Geografie. Prezența tuturor profesorilor e obligatorie.

20.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Concurs de recrutare a membrilor în cadrul Fondului pentru Tineri Orhei

20.10.2014 În atenția managerilor de licee!

Ordinul ME cu referire la tezele semestriale, anul școlar 2014-2015

15.10.2014 În atenția managerului şcolar, coordonatorului cazurilor de violenţă

Vă aducem la cunoştinţă pentru studiere obligatorie în cadrul unei şedinţei neordinare cu colectivul didactic şi personalul auxiliar din luna octombrie 2014 Regulamentul privind comunicarea între instituţiile de învăţămînt şi mass-media în cazurile care se referă la copii cît şi ordinal 1049 din 10.10.2014 al ME “Cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţial victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului”, anexa nr.1 la ordin, ordinul comun al ME, MMPSF, MS, MAI nr. 153/1043/1042/293 din 08.10.2014 “Cu privire la aprobarea Fişei de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi traffic al copilului”, anexă la ordin” Fişa de sesizare”.

15.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Rugăm să ne informaţi pînă la 20.10.2014 , dacă în instituţie studiază elevii Marcovici Alexei, a.n.09.11.2005, Marcovici Rusalca, a.n. 07.04.2003 şi Marcovici Vladimir, a.n.06.03.2001 .
L.Railean, specialist-superior 24743

16.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Atenție! Listele elevilor claselor a IX-a și a XII- le completați cu toate orele opționale care sînt studiate în instituție

15.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Institutul de Istorie şi Muzeul de Istorie Orhei organizează
Conferinţa istorică
„100 ani de la începutul Primului Război Mondial ( 1914 – 1918 )”
Data desfăşurării conferinţei: 22 octombrie 2014
Locul desfăşurării: sala de şedinţe a Primăriei or. Orhei, etajul II
Ora: 9 00
Problemele abordate în cadrul Conferinţei:
1. Motivul şi cauzele declanşării Primului Război Mondial.
2. Participarea României la Primul Război Mondial.
3. Orheienii şi Primul Război Mondial.
4. Învăţămintele istorice ale Primului Război Mondial.
5. Problema Basarabiei în anii Primului Război Mondial.
Sunt invitaţi profesorii de istorie din instituţiile de învăţămînt din raion.

15.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită completarea chestioarului pentru cadrele didactice Curriculum actual școlar, la toate disciplinele școlare (separat pentru curriculum la disciplinele din clasele primare). Chestionarele se vor prezenta pînă vineri, 17 octombrie, la fiecare specialist la disciplină, în variantă completată.

14.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Listele nominale ale elevilor din clasele a IX-a si a XII - a cu indicarea orei optionale se va completa si se va expedia in varianta electronica format word la adresa dgorhei@gmail.com, pîna la data de 15 noiembrie, conform tabelului atașat.

14.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Se dă start concursului „Pedagogul anului”, care se va desfăşura în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.370 din 12.04.2006.
I etapă - locală, se va desfăşura pe parcursul lunii octombrie pînă la 25 noiembrie 2014.
II etapă - raională, 01 decembrie – 31 ianuarie 2015.
III etapă – republicană, martie 2015.

Managerii şcolari vor prezenta procesul verbal al desfăşurării concursului, în care vor fi indicate rezultatele şi persoanele delegate pentru etapa următoare (raională) dnei Macarov Silvia pînă la 28 noiembrie 2014.

13.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită informația despre orele opționale și numărul elevilor (fete/băieți), Tabelul 1, Tabelul 2. Tabele completate vor fi prezentate DÎTS la adresa dgorhei@gmail.com, pînă la data de 22 octombrie.

09.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ORHEI
PLAN DE ACTIVITATE PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2014

07.10.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Joi, 09.10.2014, ora 9:00 se va desfășura atelierul teoretico-practic cu Președinții comisiilor multidisciplinare intrașcolare,, în sediul Primăriei orașului Orhei, sala de ședințe, etajul III.
În zilele de luni și vineri se acordă servicii de asistență psihopedagogică și metodologică în cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică

02.10.2014 În atenția managerilor de instituții din raion!

Extras din planul de activitate a DÎTS pentru luna octombrie.

24.09.2014 În atenția managerilor de instituții de învățământ!

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a competițiilor raionale la volei, baschet, șah și tenis de masă între primării cu participarea tineretului și elevilor din instituții.

fisier: 

24.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul ME referitor la asigurarea apărării împotriva incediilor în instituțiiile de învățământ din raion

fisier: 

23.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Conform Planului de activitate a DITS Orhei, pe data de 25 septembrie 2014 se va desfasura proba de evaluare initiala la ed, plastica, cl. a V-a. Proba va fi trimisa in dimineata zilei de 25 septembrie pe adresa electronica a fiecarei institutii de invatamint.

23.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul DÎTS referitor la: ”Organizarea și desfășurarea Festivalului regional cu participarea Copiilor cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități din raionul Orhei „

Pagini

Abonare la Direcţia Raională Învăţământ Tineret şi Sport Orhei RSS