19.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită a prezenta, pînă la 31 decembrie 2014, oferta de cadre pentru anul de învățămînt 2014-2015. Instituțiile ce nu necesicită asigurarea cu cadre prezintă în scris confirmare, că nu au nevoie de cadre. Oferta sau confirmarea o prezentați la dna Claudia Grosu.

19.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul DÎTS Cu privire la prelungirea termenului limită pentru actualizarea datelor din Sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor.

fisier: 

18.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicita, pînă la data de 12 ianuarie 2015, Raportul referitor la realizarea procesului educațional și Informația despre rezultatele școlare pentru I semestru al anului de studii 2014-2015. Raportul și Informatia vor fi prezentaet în format electronic, conform modelului atașat, la poșta Email cogilniceanum@gmail.com și în formă tipărită documentată cu ștampila instituției și semnătura directorului la inspectorul școlar.

16.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Pentru profesorii claselor primare!
Atelierul didactic de la 17.12.2014 cu subiectul „Eficientizarea procesului educaţional prin valorificarea pedagogiei competenţelor” se transferă pentru semestrul doi.

15.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Lansarea revistei ”Managementul Deșeurilor”, prima publicație trimestrială, începînd cu anul 2015.

fisier: 

15.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Realizarea eficientă a programului de studii în instituțiile de învățământ preuniversitar.

fisier: 

11.12.2014 În atenția managerilor instituțiilor preuniversitare!

Ordinul DÎTS Cu privire la prevenirea accidentelor pe gheață în perioada rece a anului.

fisier: 

11.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Stimați colegi!
În conformitate cu decizia Conducerii Ministerului Educatiei:

(1) Pe data de 11 decembrie 2014, ora 17.00, regimul de introducere in Sistemul de cartografiere a datelor pentru anul scolar 2013/2014 va fi inchis.
Cele cateva institutii de invatamant ce nu au reusit sa introduca toate datele, vor corecta lacunele in cauza in datele urmatorului an de studii.

(2) Pe data de 12 decembrie 2014, ora 9.00 va fi deschis regimul de introducere in Sistemul de cartografiere a datelor pentru anul scolar 2014/2015.

Incepand cu acesta data si ora, institutiile de invatamant pot demara procesul de importare de date din anul precedent si de actualizare a datelor pentru anul curent de studii.
DATELE DE INTRODUC AVÎND SITUAȚIA PÎNĂ LA 01 OCTOMBRIE 2014

11.12.2014 În atenția managerilor instituțiilor preuniversitare!

URGENT! Date învățământ primar. Pînă la data de 12.12.2014 de transmis informația conform fișierului atașat, la adresa Email prisacari59@mail.ru, tel.0235 20752

08.12.2014 În atenția managerilor de instituții preșcolare!

Pînă la data de 15.12.2014 completați Anexele 2-7 atașate mai jos și le transmiteți prin Email-ul prescolarorhei@gmail.com

03.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Scrisoarea DÎTS referitor la remunerarea cadrelor didactice și de conducere începînd cu 01.09.2014

fisier: 

03.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Perioada de introducere a datelor în Sistemul de cartografiere pentru începutul anului de studii 2014-2015 va fi anunțată suplimentar.

02.12..2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul DÎTS: Cu privire la informarea părinților și a comunităților locale despre performanțele școlilor primare, gimnaziilor și liceelor.

01.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Joi, 04.12.2014, in clasele a X-a (profil real/umanist) se va desfasura proba de evaluare la disciplina Geografie. Proba va incepe cu lectia a doua si va dura 90 min. Testele de evaluare sint preluate de la directie, joi, biroul 59.

01.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

REGULAMENT de desfășurare a Jocurilor Sportive ale Elevilor din indtituțiile de învățământ din raion.

fisier: 

27.11.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Extras din Planul de activitate a DÎTS, pentru luna decembrie.

26.11.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

INSTITUȚIILE CARE SÎNT ÎN GESTIUNEA DÎTS
Stimați directori! În zilele de joi și vineri(27.11-28.11.2014) vă prezentați la dna Luțcan Ludmila cu ștampila instituției.

25.11.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ministerul Educației al Republicii Moldova
Ordinul nr.1116 din 31.10.2014 cu privire la Metodologiile de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire, sesiunea 2015 spre informarea tuturor factorilor interesati. Ordinul nr.1119 din 31.10.2014 cu privire la Programul de actiuni pentru sesiunea 2015, îl găsiți pe pagina aee.edu.md, în compartimentul Acte normative.

25.11.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Seminarul la disciplina Informatica referitor la Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor la disciplina Informatica, se transferă în a doua jumatate a anului de studii 2014-2015

24.11.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

În atenția coordonatorilor cazurilor de abuz, neglijare, identificare și trafic a copilului !!!

Seminarul de joi, 27.11.2014 se transferă pentru joi, 18.12.2014, gim. Teleșeu.

24.11.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul DÎTS referitor la ”Instuirea diriginților de clasă din instituțiile preuniversitar la protecția civilă”

Pagini

Abonare la Direcţia Raională Învăţământ Tineret şi Sport Orhei RSS