31.01.2015 În atenția directorilor de licee!

Marți, ora 14.00, în incinta DÎTS, Cabinetul metodic, se va desfășura seminarul instructiv cu directorii de licee și responsabilii de BD, referitor la ”Administrarea bazei de date a candidaților la examenul de bacalaureat, sesiunea 2015.

30.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Alimentația elevilor proveniț din familii cu mulți copii și socialmente vulnerabile.

fisier: 

29.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită propuneri concrete cu referire la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, în termeni de urgență. Propunerile le tramsmiteți la adresa prisacari59@mail.ru, ora 14.00 în perioada 30.01-02.02.2015

27.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Pentru învăţătorii claselor primare.
Pe data de 30.01.2015, în incinta Centrului de Creaţie a Copiilor, la ora 9.00 se va desfăşura Atelierul didactic cu subiectul „Impactul parteneriatului cu părinţii în asigurarea unei educaţii de calitate”. Se prezintă cîte un învăţător din instituţie (clasa întîi sau a treia.)

27.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS vă aduce la cunoștință că Informația cu privire la Statutul instituției (de la data de 23.01.2015) se referă la instituțiile care solicită modificarea statutului din cauza schimbării denumirii (de exemplu: Gimnaziu in loc de Liceu).

27.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

De revăzut datele introduse în Sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor, la domeniul TIC. Sînt instituții care nu au completat acest domeniu și instituții care au completat greșit. Reamintim, că responsabil de corectitudinea introducerii tuturor datelor în EMIS este responsabil directorul instituției. Sistemul va fi activ pînă la data de 31.01.2015.

23.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Organizarea instruirii la protecția civilă și situații excepționale în instituțiile de învățământ din raion.

fisier: 

23.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Pentru profesorii care predau disciplina Informatica. DÎTS solicită informația referitor la Graficul organizării și desfășurării decadei la disciplina Informatica(26.01-01.02.2015), pîna la data de 26.01.2015, la adresa crojcov@gmail.com

22.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Anexa 2 ce ține de Raportul cu privire la completarea datelor în SIME pentru anul de studii 2014-2015 îl transmiteți la adresa crojcov@gmail.com, în format Word, conform fișierului atașat.
Revedeți încă odată corectitudinea datelor introduse în SIME: sexul elevilor, cadre didactice etc.

fisier: 

22.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

ATENȚIE! Rectificări în O R A R U L desfăşurării olimpiadelor raionale la disciplinele de studii

21.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul DÎTS referitor la actualizarea datelor din Sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor. (Scrisori de confirmare)

19.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Consfătuirea cu managerii instituțiilor preuniversitare din 27.01.2015 se transferă pentru luna februarie.

17.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul DÎTS Cu privire la desemnarea unității de învățământ pentru susținerea examenelor de absolvire, în regim extern, sesiunea 2015.

fisier: 

14.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Concursul de inteligenţă „ Din lada de zestre a neamului”
Pentru elevii din clasa a IV-a

13.01.2015 În atenția managerilor de instituții preunversitare!

RECTIFICĂRI la Ordinul DÎ ”Cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadelor raionale, anul școlar 2014-2015”

12.01.2015 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Anexă la Regulament referitor la locul și desfășurarea competițiilor din cadrul Jocurilor Sportive, ediția 2015

23.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Coordonarea și monitorizarea activității instituțiilor în perioada rece a anului.

fisier: 

22.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Scrisoarea Ministerului Educației referitor la completarea catalogului școlar.

19.12.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

DÎTS solicită a prezenta, pînă la 31 decembrie 2014, oferta de cadre pentru anul de învățămînt 2014-2015. Instituțiile ce nu necesicită asigurarea cu cadre prezintă în scris confirmare, că nu au nevoie de cadre. Oferta sau confirmarea o prezentați la dna Claudia Grosu.

Pagini

Abonare la Direcţia Raională Învăţământ Tineret şi Sport Orhei RSS