21.09.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Circulara Ministerului Educației cu referire la primul sunet, anul școlar 2014-2015

11.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Stimati Directori, Va atenționăm, că în orarul desfășurării întrunirilor metodice raionale au intervenit schimbări. Atașăm orarul cu schimbările efectuate.

fisier: 

08.08.2014 În atenția managerilor de instituții!

Ordinul DÎTS „Cu privire la instruirea comisiei pentru evaluarea
pregătirii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar către noul an de studii 2014-2015”.

07.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Recepţionarea listei tarifare, schemelor de încadrare a instituţiilor de învăţămînt şi elaborarea devizelor de cheltuieli pentru anul 2015.

07.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordin ”Cu privire la măsurile de pregătire a instituțiilor de învățămînt de toate nivelurile pentru noul an de studii 2014-2015”

fisier: 

07.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Depunerea dosarelor pentru concursul la proiectul ce ține de promovarea și consolidarea tehnologiilor educaționale și utilizarea acestora de către cadrele didactice, în procesul de predare/învățare/evaluare

07.08.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Plan – grafic de evaluare a cantinelor instituţiilor de învăţămînt preuniversitare şi preşcolare cu colectarea probelor de apă şi efectuarea măsurilor de deratizare în perioada
11 - 22.08.2014

17.07.2014 În atenția managerilor de licee!

Ordinul DÎTS Orhei ”Cu privire la constituirea comisiei raionale de admitere în învățământul liceal”

fisier: 

15.07.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Miercuri, 16.07.2014, elevii stipulați în ordinul atasat mai jos, să se prezinte la DÎTS, et. I, la contabilitate, bir. 14, pentru a primi bursa de merit.

fisier: 

15.07.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordinul Ministerului Educației referitor la admiterea în învățământul liceal, anul de studii 2014-2015

14.07.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Stimați directori, aplicația SIME va fi deschisă pînă joi, 17.07.2014. Rugăm respectuos de a verifica corectitudinea datelor introduse în aplicație (numarul de absente calculate corect conform exemplului plasa pe pagina DÎ, la data de 07.07.2014).

04.07.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Luni, 07.07.2014, ora 9.00, în incinta L/T ”Alecu Russo” se va desfășura seminarul instructiv referitor la colectarea datelor ce țin de abandonul și absenteismul școlar. Se prezintă directorii de instituții și responsabilii de BD din instituții (profesorii de informatică s.a), care au introdus datele în octombrie 2013. Prezența este obligatorie.

30.06.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Continuă abonarea la săptămînalul ”Cuvîntul”, prețul de abonare fiind de 12.40 lei. DÎTS roagă respectuos de adus la cunoștință cadrelor didactice și elevilor acest aviz.

30.06.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Continuă abonarea la revista ”Cuvîntul”, prețul lunar fiind 12.40 lei. DÎTS roagă respectuos de adus la cunoștință cadrelor didactice și elevilor acest aviz.

27.06.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Ordin referitor la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare/repetate, sesiunea 2014

fisier: 

23.06.2014 În atenţia managerilor de instituţii preuniversitare!

Atenţie! Seminarul cu directorii de instituţii şi profesorii de informatică (marţi, 24.06.2014, ora 11.00) se va desfăşura în incinta L/T "Alecu Russo" Orhei, et. I

20.06.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Informația din fișierul atașat o prezentați în scris, marți, la adunarea cu directorii.

19.06.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Marți, 24.06.2014, ora 11.00, în incinta primăriei, et. IV, sala de ședințe, se va desfășura un seminar cu managerii de instituții și profesorii de informatică, privitor la proiectul ce ține de dotarea instituțiilor cu table interactive și softuri educaționale. Prezența este obligatorie.

17.06.2014 În atenția managerilor de instituții preuniversitare!

Sesiunea 2014, treapta gimnazială. De prezentat anexele atasate după sesiunea repetată la adresa email crojcov@gmail.com

Pagini

Abonare la Direcţia Raională Învăţământ Tineret şi Sport Orhei RSS